EMSolutions – Masinate haldamine

SUURENDAGE MASINA TÖÖSOLEKU AEGA, VÄHENDAGE KASUTUSKULUSID

Cat® EMSolutions aitab teil oma vara paremini hallata ja vähendada kasutuskulusid. Koostöös Avesco AS esindajaga saate jälgida masinate asukohta, kütusekulu ja kasutusaktiivsust ning ka hooldusega seotud andmeid, nt töötunde, õlide analüüse jpm.

Olenemata sellest, kas soovite olla tootlikum, teha targemaid otsuseid või parandada oma ettevõtte tulemusi, aitab Avesco AS teil sobitada õigeid tehnoloogiaid ja lahendusi teie masinate jaoks. Paindlikud lahenduspaketid võimaldavad teil masinapargi tegevusi paremini jälgida, hallata ja täiustada ning tagavad suurema kontrolli objekti üle – nii saavutate soovitud edu.

CAT CONNECT SOLUTIONS kasutab nutikalt tehnoloogia pakutavaid võimalusi masinate jälgimiseks, juhtimiseks ja haldamiseks. Tehnoloogiaga varustatud seadmetelt kogutud teabe põhjal aitab Avesco AS leida uusi võimalusi, kuidas suurendada tootmist, vähendada kulusid, parandada ohutust ning muuta teie ettevõte jätkusuulikumaks ja edukamaks, et see vastaks täpselt soovidele.

 • Seadmete haldamisega seotud lahendused aitavad suurendada masina töösolekuaega ja vähendada kasutuskulusid.
 • Tootlikkusega seotud lahendused jälgivad tootlikkust ja suurendavad tõhusust objektil.
 • Ohutusega seotud lahendused suurendavad töötajate teadlikkust, mis aitab tagada inimeste ja masinate ohutuse.
 • Jätkusuutlikkusega seotud lahendused vähendavad keskkonnamõju ja lihtsustavad nõuetele vastavuse aruannete koostamist.


Cat® EMSolutions - masinate haldamise lahendused

Viie erineva tasemega Cat EMSolutionsi abil saate oma masinast maksimaalset kasu. Tehke oma valik!

LIGIPÄÄS - PÕHITEAVE TEIE MASINATE ASUKOHA JA TEGEVUSTE KOHTA.

Teie masinate elektrooniliste andmete kaugjälgimine on esimene samm Cat lisaväärtuste ärakasutamises.
EMSolutionsi kasutusele võtmine kindlustab, et teie masinad on ühendatud Product Link™ seadmega ja selle kasutajasõbraliku veebiliidese VisionLink-iga. Masinate elektroonilistesse juhtmoodulitesse integreeritud Product Link kogub ja edastab väärtuslikku teavet, mille abil saate:

 • jälgida masinate asukohta ja olekut;
 • jälgida masinate efektiivsust, kasutusaktiivsust ja seisukorda;
 • reageerida kiiremini remondi- ja hooldusteadetele.

1. tasemel LIGIPÄÄS: saate hõlpsalt kasutada mitmesuguseid Cat tehnoloogiaid, et jälgida ja analüüsida olulist teavet senisest kiiremini ning saada seeläbi suuremat lisaväärtust oma masinatest.

TEAVITUS - REGULAARSED RAPORTID TEAVITAVAD TEID ÕIGEAEGSELT.

Te näete tulemusi kohe pärast Product Link teenuse aktiveerimist. Sel ajal, kui teie teete tööd, saab Avesco AS esindaja muuta masinatelt kogutud andmed väärtuslikeks aruanneteks, kust leiate järgmist teavet:

 • kui palju kütust kulutab teie masinapark võrreldes samasuguste masinatega samas piirkonnas;
 • kas veakoodide analüüsimise tulemusel selgub, et teie operaatorid vajavad täiendavat koolitust;
 • kui pikk on masinate tühikäigul töötamise aeg võrreldes tööajaga;
 • kui suur on masinate töötundide arv, et saaksite selle põhjal aegsasti planeerida hooldustöid.

Avesco AS esindaja saadab teile ülevaatliku raporti kogu masinapargi kohta, mis aitab teil kindlaks teha võimalikke probleemseid kohti, nt liiga pikk seisu-aeg.

2. tase TEAVITUS: annab lisainformatsiooni masinapargi kohta, muutes kogu tegevust efektiivsemaks. Teadmises peitub edu.

NÕUSTAMINE - TEID NÕUSTAVAD ASJATUNDJAD.

Cat esindaja oskab kogemuste põhjal luua teie ettevõtte vajadustele ja eelarvele vastava masinate haldamise lahenduspaketi, mis pakub veel muudki kui vaid andmeid. Avesco AS-i esindaja annab väärtuslikke nõuandeid ja asjatundlikke soovitusi masinate hoolduse, kasutusefektiivsuse ja remondi kohta. Need juhised on tihedalt seotud põhjaliku seisukorra jälgimise programmiga, mis hõlmab näiteks:

 • Product Linki ja VisionLinki kaudu saadud elektroonilisi andmeid;
 • masinate ülevaatusi;
 • õlide ja teiste vedelike analüüsi S•O•S-i teenuste kaudu;
 • asjatundjatepoolset jälgimist ja analüüsi ning nende antud soovitusi, mis aitavad teil parandada masinate seisukorda ja efektiivsust.

3. tase NÕUSTAMINE: tähendab seda, et teil on nõustaja – Cat esindaja, kes aitab hallata masinaparki võimalikult tõhusalt, vähendada kulusid ja suurendada kasutusefektiivsust.

TOOTETUGI - TE KONTROLLITE OLUKORDA ENNETAVA HOOLDUSE ABIL.

Õigeaegselt korraliste hooldustööde tegemine on ülalpidamis- ja kasutuskulude vähendamisel kõige olulisem. Ent suure, kalli ja tehnoloogiliselt kõrgetasemelise masinapargi järelevalve ja hooldustööde tegemine nõuab aega ja kogemusi.

Avesco AS pakutavate 4. taseme (TOOTETOE) teenuste hulka kuuluvad:

 • masinapargi seisukorra jälgimine, sh ülevaatused, S•O•S-i teenused, elektrooniline teave, raportid jne kohapeal osutatavad korralise hoolduse teenused, sh materjalid ja mehaanikute töö;
 • masinapargi ennetav jälgimine ekspertide poolt.

Seadmete hooldus- ja remonditeenused 4. tasemel (TOOTETUGI) on parim viis tagada, et kõik alates minimasinatest kuni generaatoriteni oleks hooldatud õigesti ja õigeaegselt.

4. tasemel TOOTETUGI: võite jätta üksikasjad Avesco AS hooleks ning keskenduda oma ettevõtte juhtimisele.

JUHTIMINE - USALDATE ASJATUNDJAID NING KESKENDUTE OMA ÄRILE.

Kui jätate masinapargi haldamise Cat esindaja hooleks, pole tegemist üksnes teenuste ostmisega hoolduskeskusest. Te saate enda käsutusse maailma juhtiva teenusepakkuja kogemused ja vahendid.

tasemel (JUHTIMINE) saate ka:

 • vähendada planeerimatute remonditööde arvu ja tööseisakuid;
 • tagada kindlad kasutus- ja hoolduskulud, mis võimaldavad äritegevust paremini planeerida;
 • kasutada maailmatasemel teenuseid, mida osutavad tootja poolt koolitatud mehaanikud, kes tunnevad teie Cat masinaid paremini kui keegi muu;
 • optimeerida koostöös Avesco AS esindajaga masinapargi tõhusust, kasutusefektiivsust ja masinate elutsüklit.

5. tase JUHTIMINE: pakub ennetavat masinahaldust, et võiksite keskenduda oma tööle ja ettevõtte edule.