Klienditeeninduslepingud

Klienditeeninduslepingud

Sõlmides teeninduslepingu, annab klient olenevalt lepingu tüübist kas osa vastutusest või kogu vastutuse masina hoolduse ja remondi eest Avesco kanda. Teenindusleping on parim võimalus minimeerida masina võimalike riketega kaasnevat kulu ja tööseisaku tõttu saamata jäävat tulu.

Masina töökorras olemise eest hoolitseb leppe korral Avesco professionaalne hooldus- ja remondimeeskond, tehes seda nii, et kaasnev ressursikulu on prognoositav ja minimaalne. Klient saab aga pühenduda oma põhitööle.


Keskenduge oma põhitegevusele!

Cat klienditoelepingud on tõhusaim lahendus selleks, et hoida masinad parimas töökorras, vähendada ootamatuid töökatkestusi ning plaanimata seisuaegadest tulenevaid kulusid ja sissetuleku vähenemist.

10 põhjust, miks valida Avesco klienditoeleping:

  • Masinate lühem seisuaeg ja tõhusam tööaja jaotamine
  • Suurem tootlikkus ja tulu masina kohta
  • Töökodade ja -vahendite optimaalsem kasutamine
  • Puudub vajadus hooldustarvikute ja varuosade laovarude järele
  • Kvaliteetne töö Caterpillaris väljaõppe saanud tehnikutelt
  • Tänu aegsasti antud hoiatustele saab rakendada vajalikke abinõusid
  • Täielik kontroll kulude üle
  • Masinate kõrgem edasimüügihind
  • Kindlamad tulevikuplaanid
  • Täielik meelerahu ja rohkem aega põhilitegevusele keskendumiseks

Pakume kolme tüüpi klienditoelepinguid

„ÜLEVAATUS + TEENINDUSLEPING” 
hõlmab masinate põhjalikku visuaalset ja tehnilist ülevaatust, üksikasjalikku ülevaatusaruannet masina seisukorra ja võimalike tulevaste probleemide kohta ning ka vajalikke hooldustarvikuid.

Nõutuim klienditeeninduslepingu tüüp on  „HOOLDUSLEPING”
mis sisaldab lisaks „Ülevaatus+ teeninduslepingu” elementidele kõiki vajalikke hooldustöid, mille teostamise eest hoolitsevad Caterpillaris väljaõppe saanud Avesco mehaanikud vastavalt Teie CAT masina hooldusvälpadele. Tehtavate tööde nimistus on ka masina süsteemide elektrooniline kontroll ning S•O•SSM-teenused ehk plaanilised õli- ja jahutusvedelike laborianalüüsid. Hooldusleping tagab Teile kontrolli kulude üle ning lõpetab remondi- ja hooldustööde tegemisega kaasneva ebakindluse.

„KÕIKEHÕLMAV TEENINDUSLEPING”
kätkeb kõiki „Hoolduselepingu” osi ning lisaks plaanilist kapitaalremonti ja plaaniväliseid remonditöid, mille teostavad Avesco mehaanikud.

Olenemata sellest, kas Teil on üks või mitu masinat, kas eelistate minimaalset tuge või hoolduse täispaketti, leiame Teile sobivaima Cat klienditoelepingu.

KASU TEILE: masinate maksimaalne tõhusus ja töösolekuaeg ning rohkem aega tegelemiseks oma põhitegevusalaga.