Avesco kui tööandja

Avesco kui teenusepakkuja kõige olulisem kapital on töötajad. Oleme veendunud, et õigel tööpostil ning õige toetuse ja juhendamisega võivad iga töötaja isiklikud töötulemused olla suurepärased. Meeskonnatöö muudab head töötulemused veelgi paremaks.

Avesco hindab kõrgelt algatusvõimet, vastutustundlikkust, sotsiaalseid oskusi ja isiklikku vastutusvõimet. Meie lennukaid eesmärke aitavad saavutada paindlik tööaeg, efektiivsus ja tööülesannete korralik täitmine.

Iga tasandi töötajate koolitamine ja täiendusõpe peegeldub klienditeeninduses ja tootekvaliteedis. Just seetõttu on koolitus ja täiendusõpe Avesco jaoks nii tähtsad.

Avesco ettevõttekultuuri nurgakivid on töötajate ja tööandja vaheline usaldus, töötajate nägemine ettevõtte osana ning kaugelevaatav ettevõttepoliitika.

Kas pakub huvi? Meie vabad töökohad leiate siit.