Ehitusmasinate rent

CAT RENTAL

Avesco pakub masinate ja generaatorite lühi- ja pikaajalise rentimise võimalust kogu Baltikumis.

 

Lühiajaliselt rendime masinaid, mis on juba olemas Avesco rendipargis. Teenus on suunatud eelkõige ettevõtjaile, kes vajavad masinaid ebaregulaarselt ja/või lühemaks ajaks või siis hooajaliselt lisaks olemasolevale tehnikapargile. Lühiajaliseks rendiks loeme üldiselt rendiperioodi, mis ei ületa 6 kuud.

Pikaajalise rendi puhul saame aga pakkuda masinaid kliendi vajadustest lähtuvalt, hankides sobiva masina kas Eesti, Läti, Leedu või Soome masinapargist. Teenus on suunatud klientidele, kellel on pikaajaline tehnika kasutamise vajadus, kuid ei soovi masinaparki teha suuri investeeringuid ega tegeleda nende haldamise probleemide ja riskidega. Pikaajalise rendimakse arvutame välja vastavalt rendiperioodile, masina töökoormusele ning töötamise asukohale. See on ideaalne lahendus ettevõtjaile, kes soovivad keskenduda oma põhitegevusalale.

CAT RENT - MURETU ELU

Rentides masina Avesco AS-ilt, saate keskenduda tootmisele, seejuures jääb Teie kohustuseks vaid masinat heaperemehelikult kasutada ning tasuda rendimakseid. See võimaldab Teil laiendada teenustevalikut ilma, et peaksite ise masinaostu investeerima.

www.catrental.ee

Võtke ühendust:
Mobiil: 512 6030
rent.ee@avesco-cat.com