Uudised

Avesco Cat energiasüsteemid pakuvad tuge NATO-le

Rudolfs Borhards

TEHA ROHKEM, KUI PALUTUD: Sel suvel toimus Lätis NATO sõjaväeõppus Saber Strike 2017. Tegemist on iga-aastase kõrgetasemelise rahvusvahelise valmiduse tegevuskava ja alliansi garantii üritusega

Sel suvel toimus Lätis NATO sõjaväeõppus Saber Strike 2017. Tegemist on iga-aastase kõrgetasemelise rahvusvahelise valmiduse tegevuskava ja alliansi garantii üritusega, mida viib ellu USAREUR (USA Euroopa väed). Mitu tuhat militaristi on osalenud sellel sõjaväeõppusel, mida korraldatakse alates 2010. aastast ja mis toimub kogu Baltikumis. Sel aastal võttis Läti endale liitlasmaa ja lennuvägede õppuse juhtriigi rolli. Õppusest võttis osa üle 2000 sõduri Lätist, Leedust, Itaaliast, Norrast, Suurbritanniast, Poolast, Slovakkiast ning ka USAst. Ürituse käigus paranes liikmesriikide koostöö, nende valmidus ja lahinguvõimalused ning demonstreeriti liitlaste võimet tagada kiire reageerimine ja liigutada vägesid kogu piirkonnas.

Saber Strike 2017 ajal pakkus Avesco Läti Cat-energiasüsteemide meeskond RLS Opsi (Real Life Support Operations) raames tuge, olles abiks kahes LSA (Life Support Area) punktis ja varustades elektriga USA mereväe (USMC) tugipunkti Ventspilsis ja Ādažis, kus sõdurite arv ulatus kuni 900 inimeseni.

Kui igapäevased treeningud algasid, jõudis Avesco Cat-energiasüsteemide meeskond järeldusele, et varem õppuse jaoks paigaldatud elektrivarustuse skeemid ei taga treeninglaagrile sobivat kindlat elektrivarustust, ning näitas üles initsiatiivi, võttes enda peale laagri territooriumi järelevaataja ülesanded, mis ületasid ettevõtte lepingujärgseid kohustusi. Avesco SIA töötajad tegid plaanid ümber ja konstrueerisid sõjaväelaagri erivajadustele vastava elektritoiteallika, tagades seeläbi laagri pideva toimimise.

NSPA (NATO Support and Procurement Agency) vanemprojektijuht Ronnie Hofstadter hindas seda tegevust parimaks meeskonnatööks kogu Saber Strike’i senise korraldamisaja jooksul, eriti koostöös tsiviilpartneriga. „Tahaksin eriti esile tuua Rūdolfs Borhardsi. Õppuse ajal nimetati Rūdolfs LSA Ventspilsi punkti kontaktisikuks, kes täitis oma ülesandeid eeskujulikult. Tema kõrge kvalifikatsioon koos vastutuse võtmise tahte ja meeskonnas töötamise võimega ning ka positiivne „ma saan hakkama“ suhtumine tegid temast meie laagri ülimalt väärtusliku vara. Tema pühendumist, suuri kogemusi ja tahet võtta enda peale ülesandeid märgati ka kõrgeimatel tasanditel ning mul on heameel öelda, et mina, USA mereväe ohvitser ja peamine koostööjuht, hindan teie meeskonna panust parimaks kogu meie senise tsiviilpartneritega koostöötamise ajal.“ 

Avesco kontsern, eriti Avesco Läti meeskond, avaldab Rūdolfs Borhardsile tänu omakasupüüdmatuse, algatusvõime, julguse ja soorituse eest. Selline tegevus tõestab nii seda, et Rūdolfs on seadnud iseendale, oma tööle ja töötulemustele suured nõudmised, kui ka meie ettevõtte rangeid kvaliteedinõudeid. Täname Avesco Läti Cat-energiasüsteemide meeskonda, kes osales selles tähtsas projektis ja võimaldas Rūdolfsil võtta vastutuse, kavandada projekti ja pakkuda kliendile tema vajadustele vastavat teenust. Täname Rūdolfs Borhardsit (Ventspils), Raivo Kristapsonsi (Ādaži), Edgars Eihvaldsi (Ādaži), Arnis Danieksit (Ādaži) ja projekti meeskonnajuhti Kaspars Lāmanis-Jēgersonsi (Ventspils).