Uudised

Varugeneraator otse teie objektile

Projekteerimisel pidi arvestama, et ühte konteinerisse mahuks ära Cat C18 635 kW diiselgeneraator ja väike generaatori mudel DE65E3 Cat C4.3 65 kW mootoriga, jääks hooldusrada, juhtimine (kilbid), 2400-liitrine kütusepaak.
Konteineri laadimine oli kerge tänu heale tasakaalustatusele ja seda oli kerge transportida
Konteineri paigaldamine Uikalas kohapeal.
Asfalditehas Uikala prügila territooriumil koos varasema Cat rendigeneraatoriga.

Kui üldiselt peetakse Ida-Virumaad justkui Eesti äärealaks, siis Avesco jaoks asuvad seal mitmed suurkliendid oma tootmisüksustega. Üks neist on viimastel aastatel meiega koostööd arendanud AS N&V. Ettevõtte põhitegevusalaks on tee-ehitus ja -remont. Nad investeerivad uutesse masinatesse ja seadmetesse, mida peetakse ka üheks nende edukuse võtmeks.

OMA MATERJAL TAGATUD

Meie tutvustatav lahendus „generaatorid konteineris” paikneb Ida-Virumaal Jõhvi linnast viie kilomeetri kaugusel asuva Uikala prügila territooriumil. Uikala prügila on tänapäevane jäätmekäitluskoht, kus on korraldatud jäätmete sortimine, taaskasutatavate jäätmete töötlemine ja vaheladustamine, biolagunevate jäätmete kompostimine ning nõrgvee kogumine ja puhastamine.

Territoorium on suur ning võimaldab mitmeid muidki ettevõtmisi. 2015. aasta juulikuus avati seal pidulikult uus asfalditehas, mille tootmisvõimsus on 240 tonni tunnis. Tänapäevane mobiilne ratastel tehas on valmistatud Saksamaal ASi N&V tellimusel. Asfalditehas pandi Uikala prügila territooriumil mõne päevaga püsti.

Avamise ajal ajalehele Põhjarannik antud intervjuus rääkis Uikala prügila juht Eduard Rae: „N&V tegeleb palju tee-ehituse ja -remondiga, seepärast oli vajadus sellise tööstuse järele juba ammu. Seni ostsime asfalti teistelt tootjatelt, nüüd on oma tööstus.

Loodetavasti tõstab see ka ettevõtte konkurentsivõimet, sest konkursse selliste tööde tegemiseks korraldatakse pidevalt. Püsiasukohaks jääb Uikala, kui aga firma saab suure tellimuse, umbes 300 000 ruutmeetrit, riigi teises otsas, siis võimaldab seadme mobiilsus see ükskõik kuhu ümber paigutada ning seda kiiresti − 7–10 päevaga.”

HETKEGI ILMA ELEKTRITA, JUST SEAL KUS VAJA

Tee-ehitusel kasutatava asfaldisegu tootmiseks bituumenist ja täitematerjalidest on vajalik termiline segamisprotsess. Selle jaoks läheb vaja asfalditehast. Olgu see tehas kas mobiilne, teisaldatav või statsionaarne, piisava võimsusega elektrivarustus peab olema kogu aeg tagatud. Mobiilne asfalditehas paigutatakse objektidele, kus üldjuhul ei ole võimalik elektrivõrguga liituda või ei ole piisavalt võimsust.

AS N&V korraldas 2015. aastal hanke teisaldatava generaatorikomplekti ostmiseks. Hanke eripäraks oli nõue, et kaks generaatorit paikneks ühes konteineris, mis oleks mobiilne ja seda saaks ühest kohast teise transportida, ilma et midagi olulist kaotsi läheks. Klient võttis hinnapakkumusi mitmest ettevõttest. Meile tagasid edu parim hinna ja kvaliteedi suhe ning varasemad edukad kogemused sarnaste erilahendustega.

GENERAATORIKOMPLEKT KONTEINERIS

Kliendi vajadustest lähtudes alustas meeskond projekteerimisega. Erilahenduse valmimist kirjeldab Avesco ASi müügiinsener Kalle Koppel: „Jooniste tegemisel pidime arvestama, et ühte konteinerisse mahuks ära Cat C18 635 kW diiselgeneraator ja väike generaatori mudel DE65E3 Cat C4.3 65 kW mootoriga, jääks hooldusrada, juhtimine (kilbid), kütusepaak. Tellija sooviks oli ühe suure 2400-liitrise kütusepaagi olemasolu, et süsteem mitu tööpäeva järjest ilma tankimata välja veaks. Suure kütusepaagi tõttu kasvas C18 generaatori kõrgus, seega pidime hankima 20-jalase High Cube’i merekonteineri, mis on standardkonteinerist ühe jala võrra kõrgem.”

Avesco projekteerimistiimile oli teostuse puhul toeks OÜ MG Grupp meeskond eesotsas projektijuhi Arvi Lobjakasega. MG Grupp on spetsialiseerunud automaatika erilahendustele. Üheskoos määrati kindlaks seadmete asetus – kuhu paigutada RLA lülituskilp ja kuidas kaablid paigaldada. Peale projekteerimist hoolitses nn implemetation team teostuse eest ja paigaldas seadmed konteinerisse. „OÜ MG Grupp on meie hea partner. Olen Arvi tööga väga rahul ning saan teda usaldada,” väljendab oma kiitust Kalle.

Teostuse puhul oli üheks katsumuseks rangete mürasummutusnõuete täitmine. Küsisime Arvi käest, kui keerukas teostus oli ja millised olid uued lahendused seoses müraisolatsiooniga. „Keeruline oli leida lahendus summutitoru viimiseks läbi konteineri lae – siin tuli arvestada termilise paisumisega ja temperatuuriülekande takistamisega. Samas peab süsteem olema ka veetihe ehk sademetekindel. Konteineri seinad on vooderdatud mitme kihiga: kõva kivivill, vineer ja viimase kihina on õlikindel helineelav materjal (closed cell foam),” kirjeldab ta ning jätkab: „Võrreldes teiste projektidega oli raskem, sest tegelikult oli kahe generaatori paigaldamine konteinerisse meie jaoks esmakordne ülesanne. Kui kõrvutada seda tavapärase varugeneraatori paigaldusega, ilmnevad mitmed erinevused. Siin oli vaja ehitada kogu generaatoriruum: lõigata ventilatsiooniavad ja ukseava käiguuksele, paigaldada ventilatsioonirestid ja käiguuks.” Tehniliselt on süsteem lihtne. „Tavaliselt kasutatakse generaatoreid elektri varutoiteks – võrgutoite kadumisel lülitub generaator. Meie lahenduse puhul on suur generaator nagu võrk – kui suur generaator seisatakse, hakkab väike generaator automaatselt tööle. Lülitamine toimub nagu elektrikatkestuse korral: kui üks generaator lõpetab töötamise, läheb teine generaator automaatselt käima. Suur põhigeneraator käitab kogu asfalditehast (segistid, purustid, bituumenitehas jne). Seevastu öösel, väikese koormuse korral, hoolitseb toite eest väike generaator: see tagab tehase valgustuse, hoiab katlaid stand-byasendis jne,” selgitab Kalle süsteemi tööpõhimõtteid.

TARNE JA JÄRELTEENINDUS

Projekteerimise hea tase ilmnes ka konteineri tarnimisel kliendini. „Positiivselt üllatav oli, et kogu konteiner on küllaltki hästi tasakaalus: laadimine oli kerge tänu heale tasakaalustatusele, konteiner ei kaldunud tõstmisel väga kõrvale ja seda oli kerge transportida,” mainib Kalle. „Ka hoolduse tegemisele on projekteerimisel mõeldud: hooldustööd saab teha konteineri sees, kaitstuna ilmastiku eest. Sügisel ja talvel on see suur eelis. Konteineri seina ja generaatori vahele jäeti hooldustöödeks piisavalt ruumi. Väikesele generaatorile pääseb hõlpsalt ligi, avades suured konteineri laadimise uksed. Ühtlasi saab vajaduse korral väikese generaatori lihtsalt kahveltõstukiga eest ära tõsta. Oleme tulemusega väga rahul,” kiidab Kalle oma projekteerimistiimi lahendust.

Rääkides järelteenindusest, sõnab Kalle: „Arvestades kliendi strateegilist olukorda ja vajadust, et asfalditehase töös esineks hooaja jooksul võimalikult vähe seisakuid, on ka meie ülesanne pakkuda järelteenindust kõrgeimal tasemel. ASil Avesco on Narvas kolm ja Rakveres üks mehaanik valmis tekkinud probleeme lahendama. Kogu meie hooldusmeeskond on vajadusel tuge pakkumas. Projekti tõehetk saabub kevadel, kui algab uus hooaeg ning tootmine läheb asfalditehases täiel võimsusel käima.”

Lisainfot leiate: www.catpower.ee